ton

als woordenboektrefwoord:

ton:
v. (-nen), vat; scheepsmaat = 1 m3., ook 1000 kg. ; een ton gouds, 100.000 gulden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

tank (zn) :
blik, brandstoftank, opslagtank, reservoir, ton, vat
vat (zn) :
barrel, fust, kuip, tobbe, ton
gewicht (zn) :
gram, kilo, ons, pond, ton
boei (zn) :
ankerton, bakenton, ton
kuip (zn) :
tobbe, ton, vat
fust (zn) :
ton, vat

woordverbanden van ‘ton’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

kuip, tobbe, ton

Een wijd houten vat. Kuip en tobbe zijn vaten, die van boven open zijn, terwijl eene ton meest van een deksel voorzien is. Tobbe wordt vooral van eene soort van lage kuipen gezegd, die geschikt zijn om verdragen te worden. Eene waschtobbe. Eene vleesch kuip. Eene blauwkuip. Aan de waschkuip staan.

ton, vat

Geen begrip is misschien ruimer dan het begrip vat, dat de ongelijkslachtigste dingen binnen zijne grenzen heeft toegelaten, onder deze ééne voorwaarde, dat zij iets inhouden kunnen. De vaten (borden, schotels, enz.) wasschen. Een wijnvat, reukvat, wierookvat, koelvat, zoutvat, botervat, melkvat, de bloedvaten, enz. Figuurlijk: Vrouwen zijn zwakke vaten; uitverkoren vaten d. w. z. geliefde personen, of menschen tot groote doeleinden bestemd. Een gekuipt houten vat van duizend kilogram inhoudsmaat droeg den naam van ton. Thans wordt het in dezen zin nog als scheepsterm gebruikt. Sommige vaten, in de huishouding in gebruik, noemt men meestal tonnen z. a. de zuurkooltonnen. De pekelton. Soms worden ton en vat voor elkander gebruikt: men kan. b.v. spreken van eene bierton en van een biervat; niet echter van een wijnton.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 216:

vat, ton

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.003 c