tobbe

als woordenboektrefwoord:

tobbe, tob:
v. (tobben), waskuip.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vat (zn) :
barrel, fust, kuip, tobbe, ton
kuip (zn) :
tobbe, ton, vat

woordverbanden van ‘tobbe’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

tobbe:
vat
vat:
ton, tobbe, botte, kuip, stuk, pijp, fust, okshoofd

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
kuip, tobbe, ton

Kuip — tobbe — ton. Een wijd houten vat. Kuip en tobbe zijn vaten, die van boven open zijn, terwijl eene ton meest van een deksel voorzien is. Tobbe wordt vooral van eene soort van lage kuipen gezegd, die geschikt zijn om verdragen te worden. Eene waschtobbe. Eene vleesch kuip. Eene blauwkuip. Aan de waschkuip staan.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
kuip, tobbe

KUIP, TOBBE

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 341.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c