kuip

als woordenboektrefwoord:

kuip:
v. (-en), houten vat.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kuip (zn):
tobbe, ton, vat

als synoniem van een ander trefwoord:

vat (zn) :
barrel, fust, kuip, tobbe, ton

woordverbanden van ‘kuip’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
kuip, tobbe, ton

Kuip — tobbe — ton. Een wijd houten vat. Kuip en tobbe zijn vaten, die van boven open zijn, terwijl eene ton meest van een deksel voorzien is. Tobbe wordt vooral van eene soort van lage kuipen gezegd, die geschikt zijn om verdragen te worden. Eene waschtobbe. Eene vleesch kuip. Eene blauwkuip. Aan de waschkuip staan.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
kuip, tobbe

KUIP, TOBBE

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 341.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0061 c