verblijden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verblijden (ww) :
behagen, blij maken, opfleuren, plezieren, vergenoegen, verheugen, verrassen

als synoniem van een ander trefwoord:

verheugen (ww) :
aanspreken, aanstaan, behagen, bevallen, bevredigen, liggen, plezieren, tevredenstellen, verblijden, vergenoegen, voldoen, zinnen
aanspreken (ww) :
aanstaan, behagen, bekoren, bevallen, boeien, liggen, lijken, pakken, verblijden, vergenoegen, verheugen, zinnen
liggen (ww) :
aanspreken, aanstaan, behagen, bevallen, plezieren, verblijden, vergenoegen, verheugen, zinnen
blij maken (zn) :
plezieren, verblijden

woordverbanden van ‘verblijden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0034 c