inplanten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inplanten (ww):
plaatsen, vestigen
inplanten (ww):
implanteren

als synoniem van een ander trefwoord:

vestigen (ww) :
constitueren, gronden, grondvesten, inplanten, instellen, institueren, neerstrijken, oprichten, stichten

woordverbanden van ‘inplanten’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 275:

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c