voorstelbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

denkbaar (bn) :
mogelijk, voorstelbaar

woordverbanden van ‘voorstelbaar’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

voorstelbaar
onvoorstelbaar

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c