volgens

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

volgens (vz):
naar, op grond van, overeenkomstig

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenkomstig (vz) :
conform, in overeenstemming met, ingevolge, naar, overeenstemmend met, volgens
krachtens (vz) :
ex, ingevolge, op grond van, uit kracht van, volgens
naar (vz) :
ingevolge, overeenkomstig, volgens, zoals

woordverbanden van ‘volgens’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:
volgens mij, volgens traditie, volgens voorschrift, volgen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c