wijd en zijd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

alom, allerwegen, overal, wijd en zijd

Op alle plaatsen. Alom ziet meer op de ruimte, die men op het oog heeft, in haar geheelen omtrek; overal meer op al de plaatsen, welke binnen die ruimte gelegen zijn; allerwegen op alle plaatsen zoowel in engeren als ruimeren kring; wijd en zijd zoowel op de nabijgelegen als op de verderaf liggende plaatsen. De tijding verspreidt zich alom; men hoort haar overal waar men komt. Reeds dadelijk na den dood van Willem III hadden zij .... allerwege moeite gedaan, om het verloren gezag te herwinnen (Van Lennep). Zijn roem is wijd en zijd verbreid.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0047 c