allerwegen

als woordenboektrefwoord:

allerwegen:
bw. overal.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

allerwegen (bw) :
overal

als synoniem van een ander trefwoord:

overal (bw) :
allerwegen, alom

woordverbanden van ‘allerwegen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

overal:
alom, allentwegen, allerwegen

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

alom, allerwegen, overal, wijd en zijd

Op alle plaatsen. Alom ziet meer op de ruimte, die men op het oog heeft, in haar geheelen omtrek; overal meer op al de plaatsen, welke binnen die ruimte gelegen zijn; allerwegen op alle plaatsen zoowel in engeren als ruimeren kring; wijd en zijd zoowel op de nabijgelegen als op de verderaf liggende plaatsen. De tijding verspreidt zich alom; men hoort haar overal waar men komt. Reeds dadelijk na den dood van Willem III hadden zij .... allerwege moeite gedaan, om het verloren gezag te herwinnen (Van Lennep). Zijn roem is wijd en zijd verbreid.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

alom, overal, allerwegen

Op alle plaatsen.

Alom wijst de ruimte in haar geheel aan. De tijding verspreidde zich alom, d.w.z. naar alle zijden over de geheele ruimte.

Overal ziet meer op elke plaats afzonderlijk, die men zich in die ruimte denkt. De tijding drong overal door: d.w.z. op alle plaatsen, geen enkele uitgezonderd, werd de tijding bekend.

Allerwegen wil eigenlijk zeggen; op alle wegen of zijden, en bij uitbreiding op alle plaatsen. Overal kan een werking zóó voorstellen, dat zij achtereenvolgens iedere plaats bereikt, geen enkele uitgezonderd; allerwegen wijst meer aan, dat de werking gelijktijdig op alle plaatsen voorkomt, al is er misschien ook een enkele plaats (niet aan de wegen gelegen) overgeslagen. Allerwegen heerschte er een bedrijvige drukte. — Worden overal en allerwegen voor elkander gebruikt, wat vaak voorkomt, dan is overal sterker, daar het geen uitzondering duldt. — Ik heb hem overal gezocht, maar nergens gevonden. Deze gewoonte vindt gij anders allerwegen.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c