en bloc

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gezamenlijk (bw) :
eensgezind, in samenwerking, tegelijk, samen, collectief, tegelijkertijd, en corps, tezamen, en bloc, tegader

woordverbanden van ‘en bloc’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c