en bloc

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gezamenlijk (bw) :
collectief, eensgezind, en bloc, en corps, in samenwerking, samen, tegader, tegelijk, tegelijkertijd, tezamen

woordverbanden van ‘en bloc’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c