lichtelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

lichtelijk (bw) :
een beetje, een weinig, enigszins, iets, ietwat, lichtjes
lichtelijk (bw) :
gemakkelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

licht (bn) :
lichtelijk, lichtvaardig, nauwelijks
iets (bw) :
een beetje, een ietsje, een tikje, een tikkeltje, een weinig, enigermate, enigszins, iet, ietwat, lichtelijk, wat
enigszins (bw) :
een weinig, enigermate, halvelings, iets, ietwat, lichtelijk, tamelijk, wat
lichtjes (bw) :
enigermate, lichtelijk

woordverbanden van ‘lichtelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

enigszins:
enigermate, iets, wat, ietwat, lichtelijk
lichtelijk:
enigszins

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

lichtelijk
goed

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c