tamelijk

als woordenboektrefwoord:

tamelijk:
bn. bw. vrij goed.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tamelijk (bw):
aardig, behoorlijk, best, betrekkelijk, draaglijk, nogal, passabel, passelijk, redelijk, vrij

als synoniem van een ander trefwoord:

behoorlijk (bn) :
adequaat, betamelijk, billijk, convenabel, degelijk, deugdelijk, eerlijk, geschikt, gevoeglijk, goedschiks, hebbelijk, juist, naar behoren, oorbaar, passabel, passend, rechtmatig, redelijk, schappelijk, tamelijk, voegzaam, voldoende
middelmatig (bn) :
gewoon, lala, matig, mediocre, modaal, onbeduidend, redelijk, tamelijk, zozo, zwak
matig (bn) :
billijk, redelijk, tamelijk
nogal (bw) :
aanmerkelijk, aanzienlijk, behoorlijk, betrekkelijk, eerder, flink, redelijk, tamelijk, vrij
aardig (bw) :
aanmerkelijk, aanzienlijk, behoorlijk, drommels, flink, goed, nogal, tamelijk
best (bw) :
aardig, behoorlijk, betrekkelijk, nogal, redelijk, tamelijk, toch wel, vrij
enigszins (bw) :
een weinig, enigermate, halvelings, iets, ietwat, lichtelijk, tamelijk, wat
vrij (bw) :
aardig, behoorlijk, betrekkelijk, nogal, redelijk, tamelijk
betrekkelijk (bw) :
naar verhouding, nogal, relatief, tamelijk, vrij
redelijk (bw) :
behoorlijk, draaglijk, nogal, tamelijk, vrij
eerder (bw) :
nogal, tamelijk
wel (bw) :
nogal, tamelijk

woordverbanden van ‘tamelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
wel, heel, zeer, vrij, redelijk, schikkelijk, schappelijk, passelijk, matig, tamelijk

WEL, HEEL, ZEER, VRIJ, REDELIJK, SCHIKKELIJK, SCHAPPELIJK, PASSELIJK, MATIG, TAMELIJK

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 256.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0023 c