vanzelf

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vanzelf (bw) :
spontaan, automatisch, gemakkelijk, werktuiglijk
vanzelf (bw) :
natuurlijk, uiteraard, vanzelfsprekend

als synoniem van een ander trefwoord:

spontaan (bn) :
vrijwillig, automatisch, ongevraagd, vanzelf, uit eigen beweging, uit zichzelf
werktuiglijk (bn) :
automatisch, vanzelf
klaarblijkelijk (bw) :
overduidelijk, vanzelf, vanzelfsprekend, onbetwistbaar, onomstotelijk, onweerlegbaar, allicht, ontegenzeglijk, ontegenzeggelijk, ontegensprekelijk, onloochenbaar
vanzelfsprekend (bw) :
natuurlijk, uiteraard, vanzelf, allicht
automatisch (bw) :
vanzelf, machinaal, zelfwerkend
duidelijk (bw) :
licht, vanzelf, allicht
natuurlijk (bw) :
vanzelf

woordverbanden van ‘vanzelf’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c