vanzelf

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vanzelf (bw) :
automatisch, gemakkelijk, spontaan, werktuiglijk
vanzelf (bw) :
natuurlijk, uiteraard, vanzelfsprekend

als synoniem van een ander trefwoord:

spontaan (bn) :
automatisch, ongevraagd, uit eigen beweging, uit zichzelf, vanzelf, vrijwillig
werktuiglijk (bn) :
automatisch, vanzelf
klaarblijkelijk (bw) :
allicht, onbetwistbaar, onloochenbaar, onomstotelijk, ontegensprekelijk, ontegenzeggelijk, ontegenzeglijk, onweerlegbaar, overduidelijk, vanzelf, vanzelfsprekend
vanzelfsprekend (bw) :
allicht, natuurlijk, uiteraard, vanzelf
automatisch (bw) :
machinaal, vanzelf, zelfwerkend
duidelijk (bw) :
allicht, licht, vanzelf
natuurlijk (bw) :
vanzelf

woordverbanden van ‘vanzelf’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c