vervuld

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vol (bn) :
vervuld, zat

woordverbanden van ‘vervuld’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
vol, vervuld, volkomen, volslagen, volmaakt, voltooid, voltrokken, voltogen, volbracht, volvoerd, voleind, ten einde gebracht

VOL, VERVULD, VOLKOMEN, VOLSLAGEN, VOLMAAKT, VOLTOOID, VOLTROKKEN, VOLTOGEN, VOLBRAGT, VOLVOERD, VOLEIND, TEN EINDE GEBRAGT

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 259.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vervuld
onvervuld
zie ook:
vervuld zijn, vervullen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0014 c