borg blijven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
borg blijven, goedspreken, instaan, waarborgen

Borgblijven — goedspreken — instaan — waarborgen. Zich voor iemand aansprakelijk stellen; beloven dat men, indien hij zekere verplichtingen niet nakomt, daaraan in zijne plaats zal voldoen. Borgblijven en goedspreken zien op eene wettelijke, meest geldelijke; instaan en ook waarborgen, dat minder in gebruik is, meer op eene zedelijke verantwoordelijkheid.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
borg blijven, goedspreken, instaan, waarborgen

BORG BLIJVEN, GOEDSPREKEN, INSTAAN, WAARBORGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 396.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
blijven, borg

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c