waarborgen

als woordenboektrefwoord:

waarborgen:
(gewaarborgd), zekerheid geven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

waarborgen (ww):
garanderen, instaan voor, sanctioneren, verzekeren
waarborgen (ww):
beschermen, borgen, vrijwaren

als synoniem van een ander trefwoord:

verzekeren (ww) :
certificeren, garanderen, sanctioneren, vergewissen, waarborgen, zeker stellen
garanderen (ww) :
beloven, instaan voor, verzekeren, waarborgen
sanctioneren (ww) :
verzekeren, waarborgen

woordverbanden van ‘waarborgen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

goedspreken:
waarborgen
instaan:
waarborgen
waarborgen:
borgblijven, goedspreken, instaan

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
borg blijven, goedspreken, instaan, waarborgen

Borgblijven — goedspreken — instaan — waarborgen. Zich voor iemand aansprakelijk stellen; beloven dat men, indien hij zekere verplichtingen niet nakomt, daaraan in zijne plaats zal voldoen. Borgblijven en goedspreken zien op eene wettelijke, meest geldelijke; instaan en ook waarborgen, dat minder in gebruik is, meer op eene zedelijke verantwoordelijkheid.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
borg blijven, goedspreken, instaan, waarborgen

BORG BLIJVEN, GOEDSPREKEN, INSTAAN, WAARBORGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 396.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
waarborg

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c