borg

als woordenboektrefwoord:

borg:
m. (-en), iem. die zich voor een ander verantwoordelijk stelt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

borg (zn):
borgstelling, borgtocht, cautie, garant, onderpand
borg (zn):
garantie, waarborg, zekerheid
borg (zn):
beveiliging

als synoniem van een ander trefwoord:

zekerheid (zn) :
borg, garantie, gerustheid, onderpand, securiteit, veiligheid, verzekering, waarborg
borgstelling (zn) :
borg, borgtocht, cautie, garantie, waarborg, zekerheidstelling
onderpand (zn) :
borg, pand, securiteit, waarborg, zekerheid, zekerheidstelling
verzekering (zn) :
borg, garantie, waarborg, zekerheid

woordverbanden van ‘borg’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
borg, gijzelaar

Borg — gijzelaar. De borg stelt zich voor het nakomen der beloften van een derde verantwoordelijk met zijn goed, de gijzelaar met zijn lijf, zijn leven Gijzelaar noemt men inzonderheid een persoon van beteekenis, die in oorlogstijd als onderpand genomen of gegeven wordt voor de nakoming van gestelde voorwaarden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
borg, gijzelaar

BORG, GIJZELAAR

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 395.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
borg blijven, te borg geven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.187.106.

debug info: 0.0022 c