toeven

als woordenboektrefwoord:

toeven:
(getoefd), wachten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toeven (ww):
verblijven
toeven (ww):
dralen

als synoniem van een ander trefwoord:

vertoeven (ww) :
bivakkeren, toeven, uithangen, verblijven, verwijlen, zich bevinden, zich ophouden, zijn, zitten
verblijven (ww) :
bivakkeren, logeren, resideren, toeven, vertoeven, wonen, zich ophouden, zijn

woordverbanden van ‘toeven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beiden, wachten, toeven

Beiden — wachten — toeven. Met het oog op iets toekomends op eene plaats blijven. Toeven laat het hoelang onbepaald, en ziet meer op het dralen om te vertrekken; beiden, dat meer in hoogeren stijl voorkomt, en wachten drukken daarentegen uit, dat men slechts zoolang denkt te blijven totdat een persoon gekomen, of een bericht ontvangen is, of eene gebeurtenis heeft plaats gehad. Wij wachten, tot hij komt. Graaf Willem V droeg, zoolang zijne moeder nog leefde, den naam van verbeider. En toeft hij al, hij kent zijn tijd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beiden, dralen, toeven

BEIDEN, DRALEN, TOEVEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 255.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c