toeven

als woordenboektrefwoord:

toeven:
(getoefd), wachten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toeven (ww) :
verblijven
toeven (ww) :
dralen

als synoniem van een ander trefwoord:

vertoeven (ww) :
zijn, verblijven, uithangen, zitten, bivakkeren, toeven, verwijlen, zich ophouden, zich bevinden
verblijven (ww) :
zijn, wonen, logeren, bivakkeren, vertoeven, toeven, resideren, zich ophouden

woordverbanden van ‘toeven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

beiden, wachten, toeven

Met het oog op iets toekomends op eene plaats blijven. Toeven laat het hoelang onbepaald, en ziet meer op het dralen om te vertrekken; beiden, dat meer in hoogeren stijl voorkomt, en wachten drukken daarentegen uit, dat men slechts zoolang denkt te blijven totdat een persoon gekomen, of een bericht ontvangen is, of eene gebeurtenis heeft plaats gehad. Wij wachten, tot hij komt. Graaf Willem V droeg, zoolang zijne moeder nog leefde, den naam van verbeider. En toeft hij al, hij kent zijn tijd.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 255:

beiden, dralen, toeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c