triomf

als woordenboektrefwoord:

triomf, triumf:
m. (-en), zege ; zegepraal.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

succes (zn) :
overwinning, prestatie, triomf, voorspoed, waardering, welslagen, welvaart
winst (zn) :
eindoverwinning, eindzege, overwinning, triomf, victorie, zege
overwinning (zn) :
eindzege, succes, triomf, victorie, winst, zege, zegepraal
zegepraal (zn) :
overwinning, triomf, zege

woordverbanden van ‘triomf’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Overwinning is het gewone woord in de spreektaal; zege beteekent hetzelfde, maar is deftiger en meer in poëtische taal in gebruik. De overwinning behalen. God schonk hun de zege over hunne belagers. Eene groote zege. Eene beslissende overwinning. Zegepraal of triomf is de luisterrijke intocht van een overwinnaar; beide worden echter ook voor de overwinning zelve gebruikt.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0041 c