legaat

als woordenboektrefwoord:

legaat:
o. (...aten), erfmaking ; schenking bij uiterste wil; het geschonkene.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

legaat (zn) :
erfmaking, making
legaat (zn) :
onderbevelhebber
legaat (zn) :
nalatenschap
legaat (zn) :
erfenis

als synoniem van een ander trefwoord:

gift (zn) :
bijdrage, donatie, gave, geschenk, gratificatie, legaat, schenking

woordverbanden van ‘legaat’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Erflating heet hetgeen men van een overledene erft, hetzij volgens eene bepaling der wet, hetzij krachtens uitersten wil; erfstelling is altijd eene beschikking bij uitersten wil; legaat is eene bijzondere beschikking bij uitersten wil, waarbij de erflater een of meer personen zekere bepaalde goederen geeft.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0053 c