nalatenschap

als woordenboektrefwoord:

nalatenschap:
v. (-pen), erfenis.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nalatenschap (zn) :
boedel, erfenis, erfgoed

als synoniem van een ander trefwoord:

boedel (zn) :
erfenis, nalatenschap, versterf
erfenis (zn) :
erfgoed, nalatenschap
successie (zn) :
erfenis, nalatenschap
legaat (zn) :
nalatenschap

woordverbanden van ‘nalatenschap’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

nalatenschap:
erfenis, erfgoed, boedel, versterf
versterf:
dood, uitsterving, nalatenschap

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

boedel, erfenis, nalatenschap, versterf

De gezamenlijke rechten, bezittingen en verplichtingen van een overledene, die op zijne rechtverkrijgenden overgaan. Onder boedel verstaat men eigenlijk de goederen, die iemand bezit, en wel meer bepaald de roerende goederen. Wat zich in huis bevindt, meubels enz. wordt de inboedel genoemd. De failliete boedel van koopman X. Erfenis noemt men het bezit van een overledene, beschouwd van den kant dergencn, op wie het overgaat; nalatenschap heet men het met betrekking tot den overledene zelf. Men krijgt eene erfenis, maar men kan recht hebben op eene nalatenschap. Versterf is hetzelfde als nalatenschap, maar wordt uitsluitend gezegd van de nalatenschap van ouders aan kinderen. Zijn vaders versterf.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 384:

boedel, erfenis, nalatenschap

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.004 c