bestaanbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bestaanbaar (bn) :
mogelijk, reëel

als synoniem van een ander trefwoord:

mogelijk (bn) :
bestaanbaar, denkbaar, eventueel, potentieel
mogelijk (bw) :
bestaanbaar, doenlijk, gebeurlijk, uitvoerbaar

woordverbanden van ‘bestaanbaar’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bestaanbaar
onbestaanbaar

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c