lijfelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

lijfelijk (bn) :
fysiek, lichamelijk, vleselijk

als synoniem van een ander trefwoord:

lichamelijk (bn) :
corporeel, fysiek, lijfelijk, somatisch, stoffelijk
fysiek (bn) :
lichamelijk, lijfelijk

woordverbanden van ‘lijfelijk’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

lijfelijk
geestelijk, mentaal, psychisch

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c