toe

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toe (bw):
dicht, gesloten
toe (bw):
bijgevoegd
toe (bw):
na

als synoniem van een ander trefwoord:

dicht (bn) :
geloken, gesloten, hermetisch, potdicht, toe, ongeopend
gesloten (bn) :
dicht, ongeopend, toe

woordverbanden van ‘toe’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
dicht, gesloten, toe

Dicht — gesloten — toe. Met betrekking tot oene openstaande deur zegt men zoowel: doe de deur dicht, als doe de deur toe; van eene niet openstaande zoowel: de deur is dicht, als de deur is toe. Eene gesloten deur is eene deur, die niet alleen dicht is, maar op slot is gedaan. Figuurlijk beteekent dicht geheimhoudend. De man is zoo dicht als een pot. Mondje dicht (of toe).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dicht, gesloten, toe

DIGT, GESLOTEN, TOE

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 61.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

toe
open
zie ook:
af en toe, er toe doen, tot nog toe, tot nu toe, tot vervelens toe

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c