sommige

als woordenboektrefwoord:

sommige:
telw. enige, enkele (bijv. gebr.).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

sommige (vnw):
enig

als synoniem van een ander trefwoord:

enige (telw) :
een paar, enkele, ettelijke, sommige, wat, weinige
enkele (telw) :
een paar, enige, sommige, wat, weinige
enig (vnw) :
enige, sommige
zeker (bn) :
bepaald, enige, sommige

woordverbanden van ‘sommige’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
enige, enkele, ettelijke, menig, sommige, verscheidene

Eenige — enkele — ettelijke — menig — sommige — verscheidene. Telwoorden om eene onbepaalde hoeveelheid wezens of dingen eener zelfde soort aan te duiden. Bij enkele is dit aantal zeer gering, bij eenige gering, bij verscheiden tamelijk groot. Ettelijke, sommige, menig houden tusschen eenige en verscheidene het midden. Menig wordt alleen in het enkelvoud gebruikt, en blijft veelal onverbogen. Menigeen. Menigmaal. Ik heb daar menig genoegelijken dag doorgebracht.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
enige, ettelijke, sommige, menige

EENIGE, ETTELIJKE, SOMMIGE, MENIGE

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 139.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c