dat

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

zulks (vnw) :
dat, iets dergelijks, iets soortgelijks, iets zodanigs, zoiets
wat (vnw) :
dat, dewelke, hetgeen, hetwelk, welk, welke

woordverbanden van ‘dat’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 19:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 27:

wat, dat, dit, wie, die, deze

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

dat
dit

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c