dat

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

zulks (vnw) :
dat, iets dergelijks, iets soortgelijks, iets zodanigs, zoiets
wat (vnw) :
dat, dewelke, hetgeen, hetwelk, welk, welke

woordverbanden van ‘dat’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dat, hetgeen, hetwelk

DAT, HETGEEN, HETWELK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 19.

in hedendaagse spelling:
wat, dat, dit, wie, die, deze

WAT, DAT, DIT, WIE, DIE, DEZE

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 27.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

dat
dit
zie ook:
aangenomen dat, behalve dat, daar staat tegenover dat, dat daargelaten, dat wil zeggen, gesteld dat, met dat al, om reden dat, ondanks dat, ondanks het feit dat, ondersteld dat, op voorwaarde dat, zich ervan verzekeren dat

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c