gesteld dat

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Door deze woorden wordt eene onderstelling uitgedrukt. Indien al (ook, ook al) wordt gebruikt, wanneer men onbeslist wil laten of de onderstelling waar is of niet: indien hij al de schuldige is, zoo is hij nu toch buiten uw bereik. Aangenomen dat leidt eene gedachte in, door een ander geuit, nu dooiden spreker herhaald, met het doel om aan te toonen, dat zij geen bewijsgrond bevat; ondersteld dat kondigt eene onderstelling van den spreker aan, waaraan hij geen geloof slaat. Gesteld dat verbindt een bijzin, welke eene onderstelling bevat, waaruit de spreker eene gevolgtrekking wil maken. Gesteld dat wij door een machtigen nabuur werden aangevallen, ondersteld dat wij geheel alleen bleven staan, aangenomen dat onze water liniën en strijdkrachten in onvoldoenden toestand verkeeren, zelfs dan nog was verzet tot het uiterste een heilige plicht.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c