zelden

als woordenboektrefwoord:

zelden:
bw. bijna nooit.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zelden (bw) :
weinig, bijna nooit, niet vaak, sporadisch, hoogstzelden

als synoniem van een ander trefwoord:

sporadisch (bn) :
schaars, zelden, zeldzaam, weinig, af en toe, incidenteel
raar (bn) :
schaars, zelden, zeldzaam
weinig (bw) :
zelden, niet vaak, nauwelijks, spaarzaam, infrequent
schaars (bw) :
zelden, spaarzaam, sporadisch
spaarzaam (bw) :
schaars, zelden, weinig

woordverbanden van ‘zelden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

schaars, zeldzaam, zelden

Weinig voorkomende.

Zeldzaam duidt aan, dat iets slechts bij uitzondering gezien wordt, doordat er zeer weinig van die voorwerpen bestaan. Voor dezen zeldzamen postzegel heb ik drie gulden betaald.

Schaarsch wil zeggen, dat van iets op een gegeven tijdstip minder voorraad is, dan men verwacht had, zoodat er een tijdelijke behoefte aan bestaat. Daar de aardappelen dit jaar schaarsch zijn, besteedt men hooge prijzen.

Zeldzaam en schaarsch zijn bijvoeglijke naamwoorden, zelden is een bijwoord van tijd en beteekent bijna nooit. Hoe komt het toch, dat wij je tegenwoordig zoo zelden bij ons zien?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

zelden
dikwijls, herhaaldelijk, meermalen, meestal, vaak, veel, veelal, veelvuldig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c