bij gelegenheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

af en toe (bw) :
bij gelegenheid, soms, zo nu en dan, van tijd tot tijd, incidenteel, sporadisch, bij wijlen, occasioneel, bij tijd en wijle, een enkele maal, een enkele keer, bij tussenpozen, somtijds
soms (bw) :
bij toeval, bij gelegenheid, wel eens, nu en dan, zo nu en dan, af en toe, weleens, bijgeval, bijwijlen, somtijds, somwijlen
eventueel (bw) :
bij gelegenheid, mogelijkerwijs, casu quo, desgevallend, temet

woordverbanden van ‘bij gelegenheid’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c