gewoonlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gewoonlijk (bw):
door de bank, doorgaans, gebruikelijk, gemeenlijk, in de regel, in het algemeen, meestal, normaal, normaliter, veelal

als synoniem van een ander trefwoord:

normaal (bn) :
doorsnee, doorgaans, gangbaar, gebruikelijk, gemiddeld, gewoon, gewoonlijk, in de regel, in orde, normaliter, regelmatig, standaard
gebruikelijk (bn) :
bekend, conventioneel, gangbaar, gevestigd, gewoon, gewoonlijk, normaal, traditioneel, usueel
gemeenlijk (bn) :
gewoonlijk
meestal (bw) :
dikwijls, doorgaans, gewoonlijk, in de regel, in het algemeen, meest, meestentijds, over het algemeen, veeltijds, veelal
doorgaans (bw) :
gewoonlijk, in de regel, meestal, normaal, normaliter
normaliter (bw) :
doorgaans, gewoonlijk, normaal gesproken

woordverbanden van ‘gewoonlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
doorgaans, gewoonlijk, meestal

Doorgaans — gewoonlijk — meestal. Van iets, dat in de meeste gevallen pleegt te geschieden, gebruikt men doorgaans. Gewoonlijk wijst op eene gewoonte der menschen; zegt men dus dat, iets gewoonlijk zoo gedaan wordt, dan wil men hiermede zeggen dat de meeste menschen zoo doen. Meestal geeft te kennen dat er zelden van de gewoonte wordt afgeweken, dat iets dus bijna altijd geschiedt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
doorgaans, gewoonlijk, meestal

125. Doorgaans — gewoonlijk — meestal.

Wat bijna zonder uitzondering gebeurt.

Doorgaans zegt, dat iets doorgaande, bijna altijd plaats heeft, dus zonder veel uitzonderingen. Wij logeeren doorgaans iederen zomer in Baarn.

Gewoonlijk is sterker; het wijst op een gewoonte, een regelmaat, waarop zoo goed als geen uitzonderingen bestaan. Gewoonlijk ben ik 's avonds tusschen 7 en 8 het best te spreken.

Meestal is het zwakst. Het wil zeggen: in de meeste gevallen en onderstelt dus wel een regel, maar voegt de gedachte er bij, dat er nog wel eens uitzonderingen voorkomen. Hij komt meestal te laat op school. (Gewoonlijk is sterker!)

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
doorgaans, gemeenlijk, gewoonlijk, over het algemeen

DOORGAANS, GEMEENLIJK, GEWOONLIJK, OVER HET ALGEMEEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 97.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gewoonlijk
soms, weleens

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0137 nc