verdord

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

droog (bn) :
dor, kurkdroog, schraal, spakerig, verdord, verschrompeld, zoor
dor (bn) :
aride, schraal, verdord
dood (bn) :
dor, verdord

woordverbanden van ‘verdord’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

droog:
dor, verdord, spakerig

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c