toerekenbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verantwoordelijk (bn) :
aansprakelijk, rekenplichtig, responsabel, schuldig, toerekenbaar, toerekeningsvatbaar

woordverbanden van ‘toerekenbaar’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c