nooit

als woordenboektrefwoord:

nooit:
bw. nimmer.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nooit (bw):
nimmer

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘nooit’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
nimmer, nooit

Nimmer — nooit. Nimmer, uit nie meer ontstaan, ziet alleen op de toekomst, nooit uit ne ooit d. i. niet te eeniger tijd, kan zoowel op het verleden als op de toekomst betrekking hebben.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nooit
aldoor, altijd, chronisch, constant, continu, eens, herhaaldelijk, immer, onafgebroken, ooit, permanent, steeds, telkens, voortdurend
zie ook:
bijna nooit, nooit falend

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c