nooit

als woordenboektrefwoord:

nooit:
bw. nimmer.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nooit (bw):
nimmer

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘nooit’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

nimmer, nooit

Nimmer, uit nie meer ontstaan, ziet alleen op de toekomst, nooit uit ne ooit d. i. niet te eeniger tijd, kan zoowel op het verleden als op de toekomst betrekking hebben.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nooit
aldoor, altijd, chronisch, constant, continu, eens, herhaaldelijk, immer, onafgebroken, ooit, permanent, steeds, telkens, voortdurend

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c

[foutje]