nimmer

als woordenboektrefwoord:

nimmer:
bw. nooit (in de toekomst).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

nooit (bw) :
nimmer

woordverbanden van ‘nimmer’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
nimmer, nooit

Nimmer — nooit. Nimmer, uit nie meer ontstaan, ziet alleen op de toekomst, nooit uit ne ooit d. i. niet te eeniger tijd, kan zoowel op het verleden als op de toekomst betrekking hebben.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nimmer
aldoor, altijd, chronisch, constant, continu, herhaaldelijk, immer, onafgebroken, permanent, steeds, telkens, voortdurend

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c