mini

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

miniem (bn) :
gering, klein, mini, minuscuul

woordverbanden van ‘mini’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

mini
flink, fors, grof, groot, kloek, macro, maxi, stevig
zie ook:
minus

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c