onnut

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

nutteloos (bn) :
doelloos, nodeloos, onbruikbaar, ondienstig, onnodig, onnut, overbodig, overtollig, zinloos
overbodig (bn) :
ijdel, nutteloos, onnodig, onnut, overtollig, redundant
waardeloos (bn) :
nietswaardig, onbruikbaar, ongeldig, onnut

woordverbanden van ‘onnut’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
onnut, nutteloos, vruchteloos, zonder baat, vergeefs, te geef, om niet, om godswil

ONNUT, NUTTELOOS, VRUCHTELOOS, ZONDER BAAT, VERGEEFS, TE GEEF, OM NIET, OM GODSWIL

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 377.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onnut
nut

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c