onnut

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

nutteloos (bn) :
doelloos, nodeloos, onbruikbaar, ondienstig, onnodig, onnut, overbodig, overtollig, zinloos
overbodig (bn) :
ijdel, nutteloos, onnodig, onnut, overtollig, redundant
waardeloos (bn) :
nietswaardig, onbruikbaar, ongeldig, onnut

woordverbanden van ‘onnut’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 377:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onnut
nut

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c