onnut

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

nutteloos (bn) :
overbodig, onnodig, zinloos, doelloos, onbruikbaar, overtollig, nodeloos, ondienstig, onnut
overbodig (bn) :
nutteloos, onnodig, ijdel, overtollig, redundant, onnut
waardeloos (bn) :
ongeldig, onbruikbaar, nietswaardig, onnut

woordverbanden van ‘onnut’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 377:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onnut
nut

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c