doelloos

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

nutteloos (bn) :
doelloos, nodeloos, onbruikbaar, ondienstig, onnodig, onnut, overbodig, overtollig, zinloos
ijdel (bn) :
doelloos, nutteloos, tevergeefs, vergeefs, voor niets, vruchteloos, zinloos
vruchteloos (bn) :
doelloos, ijdel, mislukt, nutteloos, tevergeefs, vergeefs
zinloos (bn) :
doelloos, nutteloos, vergeefs
lukraak (bn) :
doelloos, klakkeloos

woordverbanden van ‘doelloos’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

doelloos:
lukraak (niet: nutteloos)
lukraak:
onzeker, blindelings, twijfelachtig, doelloos, klakkeloos

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c