ondienstig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ongeschikt (zn) :
onbruikbaar, ondienstig, ondoelmatig, ongepast, ongewenst, ontoepasselijk
nutteloos (bn) :
doelloos, nodeloos, onbruikbaar, ondienstig, onnodig, onnut, overbodig, overtollig, zinloos

woordverbanden van ‘ondienstig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ondienstig
dienstig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c