voor niets

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ijdel (bn) :
nutteloos, zinloos, doelloos, voor niets, vergeefs, tevergeefs, vruchteloos
tevergeefs (bn) :
nutteloos, voor niets, ijdel, verloren moeite, vergeefs, vruchteloos
vergeefs (bn) :
nutteloos, zinloos, voor niets, ijdel, tevergeefs, vruchteloos
vrij (bn) :
gratis, voor niets, kosteloos, franco
gratis (bn) :
vrij, om niet, voor niets, kosteloos
kosteloos (bn) :
gratis, om niet, voor niets

woordverbanden van ‘voor niets’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0063 c