voor niets

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ijdel (bn) :
doelloos, nutteloos, tevergeefs, vergeefs, voor niets, vruchteloos, zinloos
tevergeefs (bn) :
ijdel, nutteloos, vergeefs, verloren moeite, voor niets, vruchteloos
vergeefs (bn) :
ijdel, nutteloos, tevergeefs, voor niets, vruchteloos, zinloos
vrij (bn) :
franco, gratis, kosteloos, voor niets
gratis (bn) :
kosteloos, om niet, voor niets, vrij
kosteloos (bn) :
gratis, om niet, voor niets

woordverbanden van ‘voor niets’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c