redundant

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

redundant (bn) :
boventallig, overbodig, overtallig, overtollig

als synoniem van een ander trefwoord:

overbodig (bn) :
ijdel, nutteloos, onnodig, onnut, overtollig, redundant

woordverbanden van ‘redundant’ grafisch weergegeven

in de Woordenlijst onnodig Engels:

redundant  zn.:
dubbelop; overbodig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c