deerniswaardig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

beklagenswaardig (bn) :
deerniswaardig, deerniswekkend, deplorabel, erbarmelijk, jammerlijk, lamentabel, meelijwekkend, miserabel, treurig, zielig

woordverbanden van ‘deerniswaardig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

beklaaglijk, beklagenswaardig, deerniswaardig

Daar deernis eene eenigszins duurzame aandoening te kennen geeft, de daad van beklagen echter alleen het gevolg kan wezen van eene voorbijgaande opwelling, duidt men door het woord deerniswaardig te gebruiken een hoogeren trap van lijden aan, dan wanneer men beklaaglijk en beklagenswaardig bezigt. Bij beklaaglijk treedt het eigenlijke begrip van klagen meer op den achtergrond; het zegt minder dan beklagenswaardig en wordt bovendien niet van personen gebezigd.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 262:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0038 c