suggestief

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

suggestief (bn) :
gekleurd, geladen, vooringenomen
suggestief (bn) :
ingevend

als synoniem van een ander trefwoord:

beeldend (bn) :
aanschouwelijk, evocatief, expressief, figuratief, levendig, plastisch, prismatisch, sprekend, suggestief, treffend
evocatief (bn) :
beeldend, herinneringen oproepend, oproepend, plastisch, suggestief
schilderachtig (bn) :
beeldend, suggestief

woordverbanden van ‘suggestief’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

suggestief
objectief

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c