hoofdzaak

als woordenboektrefwoord:

hoofdzaak:
v. (...zaken), voornaamste zaak.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hoofdzaak (zn) :
belangrijkste, essentie, gewichtigste, kern, voornaamste

als synoniem van een ander trefwoord:

wezen (zn) :
aard, binnenste, complexie, essentialia, essentie, geaardheid, geest, grond, hart, hoofdzaak, inborst, innerlijk, karakter, kern, kernpunt, kwintessens, natuur, substantie, temperament
zwaartepunt (zn) :
accent, bodem, essentialia, essentie, focus, grond, grondvlak, hart, hoofdpunt, hoofdzaak, hypostase, kern, kernpunt, kwintessens, speerpunt, substantie, wezen
essentie (zn) :
bodem, grond, hart, hoofdpunt, hoofdzaak, kern, kernpunt, kwintessens, spil, substantie, wezen, wezenlijke, wezenlijkheid, zwaartepunt
kern (zn) :
binnenste, essentie, grond, hamvraag, hart, hoofdzaak, kwintessens, middelpunt, midden, pit, pointe, substantie, wezen, zwaartepunt
hart (zn) :
bodem, essentie, grond, hoofdpunt, hoofdzaak, kernpunt, kwintessens, spil, substantie, wezen, zwaartepunt
grond (zn) :
essentialia, essentie, fond, hart, hoofdzaak, kern, kernpunt, kwintessens, wezen, zwaartepunt

woordverbanden van ‘hoofdzaak’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

hoofdzaak
bijzaak

woorden met een verwante vorm:

bijwoord / bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c