essentie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

essentie (zn) :
zwaartepunt, hart, wezen, grond, bodem, kern, hoofdzaak, kernpunt, substantie, hoofdpunt, spil, wezenlijkheid, wezenlijke, kwintessens

als synoniem van een ander trefwoord:

wezen (zn) :
hart, grond, innerlijk, kern, aard, geest, karakter, hoofdzaak, kernpunt, natuur, substantie, temperament, binnenste, geaardheid, essentie, inborst, complexie, essentialia, kwintessens
zwaartepunt (zn) :
grond, bodem, speerpunt, hart, wezen, kern, accent, hoofdzaak, kernpunt, substantie, focus, grondvlak, essentie, hoofdpunt, essentialia, hypostase, kwintessens
kern (zn) :
zwaartepunt, hart, wezen, grond, middelpunt, midden, hoofdzaak, substantie, pit, binnenste, essentie, hamvraag, pointe, kwintessens
hart (zn) :
wezen, zwaartepunt, grond, bodem, hoofdzaak, kernpunt, substantie, essentie, hoofdpunt, spil, kwintessens
grond (zn) :
zwaartepunt, hart, wezen, kern, hoofdzaak, kernpunt, essentie, fond, essentialia, kwintessens
werkelijkheid (zn) :
waarheid, realiteit, echtheid, essentie, wezenlijkheid, feitelijkheid
realiteit (zn) :
werkelijkheid, echtheid, essentie, wezenlijkheid, feitelijkheid
hoofdzaak (zn) :
kern, essentie, voornaamste, gewichtigste, belangrijkste
kernpunt (zn) :
grond, hart, essentie, kwintessens

woordverbanden van ‘essentie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c