beroerte

als woordenboektrefwoord:

beroerte:
v. (-n), verlamming.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beroerte (zn):
apoplexie, attaque, hersenbloeding
beroerte (zn):
ordeverstoring, stuip, verzet
beroerte (zn):
apoplexie, hersenbloeding

als synoniem van een ander trefwoord:

stuip (zn) :
beroerte, contractie, convulsie, eclampsie, kramp, stuiptrekking, toeval
hersenbloeding (zn) :
apoplexie, attaque, beroerte
attaque (zn) :
beroerte

woordverbanden van ‘beroerte’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beroerte, beweging, muiterij, onlust, oploop, oproer, opstand, weerspannigheid

BEROERTE, BEWEGING, MUITERIJ, ONLUST, OPLOOP, OPROER, OPSTAND, WEERSPANNIGHEID

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 308.

in hedendaagse spelling:
misnoegdheid, ontevredenheid, gemor, wederspalt, weerbarstigheid, weerspannigheid, muiterij, oproerigheid, beroerte, onlusten, volksopstand

MISNOEGDHEID, ONTEVREDENHEID, GEMOR, WEDERSPALT, WEERBARSTIGHEID, WEERSPANNIGHEID, MUITERIJ, OPROERIGHEID, BEROERTE, ONLUSTEN, VOLKSOPSTAND

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 314.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c