mode

als woordenboektrefwoord:

mode:
v. (-s), smaak, manier.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

mode (zn):
bevlieging, modeverschijnsel, rage, trend
mode (zn):
fashion, look, smaak, vogue

als synoniem van een ander trefwoord:

opgang (zn) :
mode, vogue
fashion (zn) :
mode
smaak (zn) :
mode
trend (zn) :
mode

woordverbanden van ‘mode’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
gebruik, gewoonte, mode, zede, zwang

Gebruik — gewoonte — mode — zede — zwang. Eene wijze van doen, die men in een meer of minder ruimen kring van menschen aantreft. Gewoonte is hetgeen men sinds korter of langer tijd gewoon is te doen; het is het eenige dezer woorden dat van de wijze van doen van één persoon gezegd kan worden. Gebruik is de algemeen heerschende wijze van doen of eene van oudsher bestaande gewoonte, die soms bijna kracht van wet gekregen heeft. Zede, meest slechts in het meervoud gebruikt, heeft eene uitgebreide beteekenis, en ziet vooral op het geheel der verschillende gewoonten, die het kenmerkende uitmaken van het huiselijk en maatschappelijk verkeer van een volk. Het nieuwjaarwenschen is eene gewoonte of een gebruik. Het strijdt met onze zeden een meisje in de wereld te brengen, voordat zij is aangenomen. Zwang heeft de beteekenis van gebruik, maar is slechts in eene enkele uitdrukking: in zwang. Mode is eigenlijk de manier of wijze om zich te kleeden, doch heeft ook de meer algemeene beteekenis van gebruik gekregen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
gebruik, zede, gewoonte, mode, trant

GEBRUIK, ZEDE, GEWOONTE, MODE, TRANT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 191.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

mode is mogelijk onnodig Engels.
De Woordenlijst overbodig Engels Op-en-Top Nederlands geeft de volgende Nederlandse alternatieven (doorzoek ook de volledige lijst op vindpunt.nl):

mode  zn.:
1 modus, stand, instelling; 2 werkwijze, methode
zie ook:
uit de mode

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c