ondergang

als woordenboektrefwoord:

ondergang:
m. de ondergang der zon ; dat was zijn ondergang, ongeluk, verderf.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ondergang (zn):
achteruitgang, bankroet, bederf, debacle, dood, einde, ineenstorting, instorting, ontreddering, ruïnering, subversie, teleurgang, teloorgang, tenondergang, val, verderf, verderfenis, verloop, verval, verwoesting
ondergang (zn):
neergang, teloorgang, verdwijning

als synoniem van een ander trefwoord:

val (zn) :
achteruitgang, daling, instorting, ineenstorting, neergang, ondergang, teleurgang, teloorgang, tenondergang, terugval, verlaging, verval
teloorgang (zn) :
achteruitgang, aftakeling, nederlaag, neergang, ondergang, teleurgang, val, verval, verwording
verloop (zn) :
achteruitgang, aftakeling, neergang, ondergang, teruggang, verval
failliet (zn) :
breakdown, deconfiture, deficit, echec, mislukking, ondergang
debacle (zn) :
afgang, catastrofe, krach, mislukking, ondergang, ramp, val
verwoesting (zn) :
destructie, ondergang, ravage, vernieling, vernietiging
verval (zn) :
bederf, beschadiging, instorting, inzinking, ondergang
bankroet (zn) :
fiasco, ineenstorting, mislukking, ondergang
pest (zn) :
doodklap, ondergang, verderf
einde (zn) :
ondergang, teloorgang, val
ruïne (zn) :
ondergang, verwoesting
graf (zn) :
dood, einde, ondergang
achteruitgang (zn) :
ondergang
dood (bn) :
einde, ondergang

woordverbanden van ‘ondergang’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
ondergang, val

Ondergang — val. Het te gronde gaan, de verwoesting of het verderf. Val wordt bij voorkeur gezegd van een plotseling ineenstorten, ondergang daarentegen van het langzaam afnemen van den bloei en de kracht, waardoor een persoon of eene zaak wordt te gronde gericht. Gibbon schreef de geschiedenis van den ondergang en den val van het Romeinsche rijk..

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ondergang
herrijzenis

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.231.109.238.

debug info: 0.0026 c