ondergang

als woordenboektrefwoord:

ondergang:
m. de ondergang der zon ; dat was zijn ondergang, ongeluk, verderf.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ondergang (zn) :
achteruitgang, bankroet, bederf, debacle, dood, einde, ineenstorting, instorting, ontreddering, ruïnering, subversie, teleurgang, teloorgang, tenondergang, val, verderf, verderfenis, verloop, verval, verwoesting
ondergang (zn) :
neergang, teloorgang, verdwijning

als synoniem van een ander trefwoord:

val (zn) :
achteruitgang, daling, instorting, ineenstorting, neergang, ondergang, teleurgang, teloorgang, tenondergang, terugval, verlaging, verval
teloorgang (zn) :
achteruitgang, aftakeling, nederlaag, neergang, ondergang, teleurgang, val, verval, verwording
verloop (zn) :
achteruitgang, aftakeling, neergang, ondergang, teruggang, verval
failliet (zn) :
breakdown, deconfiture, deficit, echec, mislukking, ondergang
debacle (zn) :
afgang, catastrofe, krach, mislukking, ondergang, ramp, val
verwoesting (zn) :
destructie, ondergang, ravage, vernieling, vernietiging
verval (zn) :
bederf, beschadiging, instorting, inzinking, ondergang
bankroet (zn) :
fiasco, ineenstorting, mislukking, ondergang
pest (zn) :
doodklap, ondergang, verderf
einde (zn) :
ondergang, teloorgang, val
ruïne (zn) :
ondergang, verwoesting
graf (zn) :
dood, einde, ondergang
achteruitgang (zn) :
ondergang
dood (bn) :
einde, ondergang

woordverbanden van ‘ondergang’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

ondergang, val

Het te gronde gaan, de verwoesting of het verderf. Val wordt bij voorkeur gezegd van een plotseling ineenstorten, ondergang daarentegen van het langzaam afnemen van den bloei en de kracht, waardoor een persoon of eene zaak wordt te gronde gericht. Gibbon schreef de geschiedenis van den ondergang en den val van het Romeinsche rijk..

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ondergang
herrijzenis

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c