pandoer

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

pandoer (zn) :
politieman, agent, smeris, flik, klabak
pandoer (zn) :
wildebras, wildeman

als synoniem van een ander trefwoord:

politie (zn) :
politieman, agent, kip, wetsdienaar, smeris, bink, diender, flik, juut, tuut, sjouter, politiebeambte, politieambtenaar, glimmerik, gerechtsdienaar, wout, pandoer, klabak
agent (zn) :
wijkagent, politieman, kip, agente, politieagent, smeris, verkeersagent, politievrouw, politieagente, hoofdagent, pandoer

woordverbanden van ‘pandoer’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c