volgeling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

aanhanger (zn) :
acoliet, adept, conformist, discipel, epigoon, medestander, partijgenoot, supporter, volgeling, voorstander
leerling (zn) :
aanhanger, adept, adherent, apostel, belijder, discipel, volgeling
handlanger (zn) :
complice, helper, medeplichtige, trawant, volgeling
adherent (zn) :
aanhanger, adept, navolger, volgeling, voorstander
trawant (zn) :
handlanger, lijfwacht, maat, makker, volgeling
epigoon (zn) :
imitator, nabloeier, navolger, volgeling
zoon (zn) :
afstammeling, leerling, pupil, volgeling
schaap (zn) :
pupil, volgeling

woordverbanden van ‘volgeling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De aanhanger is gehecht aan een persoon of zaak en tracht in vereeniging met anderen, die hetzelfde bedoelen, aan den persoon, dien hij aanhangt, of aan diens leerstellingen invloed te verschaffen. De aanhanger wordt als meer zelfstandig optredend beschouwd dan de aanhangeling. De volgeling vereenigt zich met de denkbeelden en handelt volgens de leerstellingen.

Medestander, voorstander en voorvechter onderstellen een strijd, waarin de eerste naasn den hoofdpersoon staat, terwijl de laatsten enkel tot de strijders ten behoeve van den persoon of van de zaak worden gerekend. Bij voorstander blijft in het midden de wijze, waarop hij zich in de bres stelt voor hetgeen hij bevorderen wil; een voorvechter veronderstelt echter iemand, die op buitengewoon krachtige wijze ijvert, soms zelfs min of meer roekeloos is. Bij de beide eerste woorden wordt niet aan strijd gedacht.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c