voorvechter

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorvechter (zn):
pleitbezorger, protagonist, strijder, verdediger, voorstander

als synoniem van een ander trefwoord:

patroon (zn) :
begunstiger, beschermer, beschermheer, mecenas, mentor, pleitbezorger, raadsman, schutsheer, schutspatroon, verdediger, voorstander, voorvechter
held (zn) :
beschermer, redder, strijder, uitblinker, vechter, vedette, voorvechter
vriend (zn) :
begunstiger, donateur, donatrice, liefhebber, supporter, voorvechter
strijder (zn) :
ijveraar, kampioen, protagonist, voorvechter
voorstander (zn) :
beijveraar, pleitbezorger, voorvechter
verdediger (zn) :
apologeet, voorspreker, voorvechter
protagonist (zn) :
voorstander, voorvechter
kampioen (zn) :
strijder, voorvechter

woordverbanden van ‘voorvechter’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanhanger, aanhangeling, volgeling, medestander, voorstander, voorvechter

Aanhanger — aanhangeling — volgeling — medestander — voorstander — voorvechter. De aanhanger is gehecht aan een persoon of zaak en tracht in vereeniging met anderen, die hetzelfde bedoelen, aan den persoon, dien hij aanhangt, of aan diens leerstellingen invloed te verschaffen. De aanhanger wordt als meer zelfstandig optredend beschouwd dan de aanhangeling. De volgeling vereenigt zich met de denkbeelden en handelt volgens de leerstellingen.

Medestander, voorstander en voorvechter onderstellen een strijd, waarin de eerste naasn den hoofdpersoon staat, terwijl de laatsten enkel tot de strijders ten behoeve van den persoon of van de zaak worden gerekend. Bij voorstander blijft in het midden de wijze, waarop hij zich in de bres stelt voor hetgeen hij bevorderen wil; een voorvechter veronderstelt echter iemand, die op buitengewoon krachtige wijze ijvert, soms zelfs min of meer roekeloos is. Bij de beide eerste woorden wordt niet aan strijd gedacht.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
voorstander, voorvechter

VOORSTANDER, VOORVECHTER

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 290.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.228.21.204.

debug info: 0.0026 c